Thursday, May 28, 2009

MUTIARA KATA DATO’ DR. FADZILAH KAMSAH

o ORANG CEMERLANG SELALU MEMBENTUK NIAT YANG MURNI UNTUK SETIAP KEGIATAN YANG DILAKUKAN


o ORANG CEMERLANG SENTIASA MELAKUKAN SETIAP KEGIATAN SEBAIK MUNGKIN . KOMITMEN TERHADAP TUGAS AMAT TINGGI DAN SENTIASA MEMBUAT PERSEDIAAN RAPI


o ORANG CEMERLANG SENTIASA MENCARI PENGHALANG ATAU PEMBANTUT KECEMERLANGAN . KEBANYAKAN ORANG ENGGAN MENERIMA HAKIKAT YANG MEREKA SEBENARNYA BERMASALAH


o ORANG CEMERLANG SENTIASA MENCARI HIKMAH ATAS SETIAP APA YANG BERLAKU . MEREKA SENTIASA REDHA DAN BERSYUKUR


o ORANG CEMERLANG SENTIASA MENJAGA IBADAH DENGAN SEMPURNA . ORANG YANG INGKAR PERINTAH TUHAN PASTI GAGAL DUNIA AKHIRAT


o ORANG CEMERLANG SENTIASA FOKUS PADA KEJAYAAN DAN MEMPUNYAI VISI DAN MISI YANG BESAR DAN BERMAKNAo ORANG CEMERLANG SENTIASA DAHAGAKAN ILMU DAN BERTERUSAN MENCARI ILMU . BERAPA BUAH BUKU YANG ANDA BELI SETIAP BULAN ? KITA PELU BELAJAR DAN BELAJAR


o ORANG CEMERLANG SENTIASA BELAJAR DARIPADA KESILAPAN LALU . ORANG YANG BERJAYA BUKANNYA TIDAK PERNAH JATUH , TETAPI BANGKIT SEMULA SETIAP KALI JATUH . KEGAGALAN EBENAR IALAH APABILA KITA BERHENTI MENCUBA .


o ORANG CEMERLANG SENTIASA CERIA DAN BERSEMANGAT . GUNAKAN PELBAGAI KAEDAH DAN CARA BAGI MEMASTIKAN KITA CERIA AN BERSEMANGAT SETIAP HARI .


o ORANG CEMERLANG SENTIASA FOKUS PADA APA YANG DAPAT DILAKUKAN DAN TIDAK PERLU RISAU BERKENAAN APA YANG TIDAK MAMPU DILAKUKAN

No comments:

Post a Comment